Despre noi

Noul context european, respectiv: dobândirea de către România a statutului de stat membru al Uniunii Europene și necesitatea valorificării oportunităţilor create de noile structuri de finanţare externe, au reprezentat factorii catalizatori în crearea de noi pârghii de viabilitate ale Euroregiunii. Astfel în martie 2009, a luat ființă Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ) – structură de  management executiv  a Euroregiunii, organizație  cu personalitate juridica română proprie, având sediul în Galați.

Întreaga activitate a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” este canalizată în principal pentru realizarea scopului enuntat in statut, şi anume dezvoltarea durabilǎ a membrilor săi în toate domeniile de interes comun, prin implementarea proiectelor comune, în cadrul parteneriatului euroregional.

Obiectivele ACTEDJ  pe termen scurt, mediu și lung, vizează:

 • Creșterea fondurilor externe atrase în regiunile membre ca urmare a implementării unor proiecte strategice de dezvoltare a Euroregiunii, având în vedere în mod deosebit oportunitatea oferită de Programele de cooperare Teritorială Europeană; 
 • Consolidarea relațiilor de bună vecinătate între regiunile membre;
 • Realizarea de acțiuni comune, de promovarea a potențialului Euroregiunii; 
 • Continuarea acțiunilor comune de imbunătățire a infrastructurii la nivelul Euroregiunii; 
  Dezvoltarea parteneriatelor cu organisme similare la nivelul Uniunii Europene și nu numai;
 • Creșterea implicării Euroregiunii, în acțiuni specifice organizate în cadrul structurilor din care face parte:
  – prin iniţierea de noi parteneriate şi colaborări cu structuri similare din UE,
  – implicarea directă în activitatea desfăşurată de organizaţiile internaţionale ce reprezintă interesele regiunilor (Adunarea Regiunilor Europei, Adunarea Regiunilor Europene de Frontieră, Conferinta Regiunilor Periferice Marilor etc).

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea “Dunǎrea de Jos”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, a luat ființă în data 20 martie 2009, ca structură executivă a Euroregiunii „Dunărea de Jos”. Membri Fondatori ai Asociaţiei sunt: din România: Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliul Judeţean Tulcea; din Ucraina: Consiliul Regional Odesa, Administraţia Regională de Stat Odesa,Consiliul Raional Reni; din Republica Moldova: Consiliul Raional Cahul, Consiliul Raional Cantemir.

Scopul declarat al Asociației este de a sprijini dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc, prin extinderea colaborării între membri şi dezvoltarea relaţiilor avantajoase în cadrul tuturor domeniilor de interes comun.

Obiectivele Asociației includ: promovarea investiţiilor private şi publice şi creşterea accesului la resurse; îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de transport şi comunicaţii; dezvoltarea si modernizarea comunitatilor locale.