Conferinta finala de diseminare a rezultatelor proiectului LSP

0

Departamentul de Ecologie și Științe Naturale din cadrul Administraţiei Regionale de Stat Odesa – Ucraina,  în parteneriat cu Centrul ştiinţific de ecologie maritimă din cadrul Ministerului Mediului Odesa – Ucraina, Institutul de cercetări ecologice, economice şi de marketing din cadrul Academiei Naţionale de Stiinţe – Ucraina, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea – România, Asociaţia de Cooperare transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos” Galați – România, Centrul de Consultanţă Ecologică Galați – România, Departamentul de prevenire a poluării Mediului din cadrul Ministerului de Ecologie şi Resurse Naturale Chișinău – Republica Moldova, implementează proiectul Inventarierea, analiza și remedierea surselor de poluare antropogenice din Regiunea Dunării de Jos a  României, Ucrainei și Republicii Moldova” LSP MIS – ETC 995, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat, cu finanțare nerambursabilă în valoare de 5.181.782,42 Euro, echivalentul a 22.899.851,05 lei.

Obiectivul general al proiectului urmărește reducerea impactului asupra mediului, determinat de depozitele chimice şi de evacuările de ape reziduale din regiunea Dunării de Jos,  precum şi monitorizarea solului şi a apei, şi  punerea informaţiilor respective la dispoziţia celor interesați.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Imbunătățirea cunoașterea stării actuale a haldelor de produse chimice și de evacuare a apelor uzate în regiunea Dunării de Jos și stabilirea priorităților cu privire la modul de a reducere  sau eliminare

OS2 – Reducerea poluarii apelor Dunării provocate de deversarea apelor reziduale

OS3 – Informarea publicului cu privire la sursele de poluare a solului și a apei

Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” Galați, în calitate de Partener 5 în cadrul proiectului, organizează Conferința finală de diseminare a rezultatelor proiectului în data de 30.08.2017, cu începere de la ora 11:00, în Sala de Conferințe a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, România.

Pentru mai multe informații, persoană de contact este:

Dna. Florentina-Natalia Budescu – Coordonator proiect P5, tel. 0040236411022

Comunicat presa CF 28.08.2017

Share.

About Author

Leave A Reply