4.Rezultate

0

Obiectivul de dezvoltare al proiectului este reprezentat de creșterea nivelului de informare și cooperare în Euroregiunea ”Dunărea de Jos” prin favorizarea legăturii directe și crearea spațiului instituțional și strategic adecvat pentru ONG-uri, instituții și entități private din România și Republica Moldova cu scopul transferului de know-how și dezvoltării sustenabile.

Rezultatele pe termen lung pe care proiectul intenţionează să le obţină sunt:
– Creșterea informării în rândul ONG-urilor din România, Republica Moldova despre obiectivele și inițiativele României și ale Uniunii Europene la nivel regional, despre Obiectivele de Dezvoltare Durabila, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și despre politica de cooperare pentru dezvoltare;
– Creșterea numărului de inițiative, evenimente publice, schimburi know-how și de parteneriate în euroregiune;
– Creșterea numărului de oportunități de formare profesională (cursuri nonformale cu tematici specifice cooperării pentru dezvoltare) și educație specifică dezvoltării pentru entitățile din euroregiune – sunt realizate în cadrul proiectului 2 cursuri: management instituțional și managementul proiectelor pentru dezvoltare.
– Consolidarea cooperării în regiune în conformitate cu direcții strategice clar identificate;
– Crearea spațiului instituțional adecvat asigurării accesului la resurse pentru dezvoltare pentru entitățile din euroregiune;
– Creșterea vizibilității României în euroregiune și în cadrul UE prin consolidarea cooperării euroregionale şi crearea unui cadru suport sustenabil pentru entitățile din euroregiune.

 

Indicatorii strategici de masurare a schimbarii propuse de proiect sunt:

  • initiativa comuna de dezvoltare in regiune prin crearea Centrului de Educatie si Cooperare pentru Dezvoltare, centru ce va functiona la Galati, in cadrul Asociației și va realiza transferul de expertiza si experienta catre grupul tinta din Euroregiune
  • gradul de interactiune intre entitatile din euroregiune prin realizarea si implementarea sesiunilor de informare si formare (cursuri de dezvoltare)
  • elaborarea unui document programatic – o strategie euroregionala ce va sustine cadrul euroregional al initiativelor de cooperare pentru dezvoltare.

BROSURA INFORMATIVA

Share.

About Author

Leave A Reply