3.Activitati

0

Strategia de implementare a proiectului cuprinde:
Managementul si monitorizarea activitatilor proiectului care constă în formarea cadrului organizațional, managementul tehnic și financiar al acțiunii, monitorizarea activităților proiectului, cu accent pe gradul de realizare al indicatorilor și al rezultatelor estimate, organizarea de întâlniri de lucru cu membrii echipelor de implementare ale partenerilor și stabilirea planului general de acțiune al proiectului.
Asigurarea măsurilor de informare și publicitate prin organizarea de conferințe de lansare și finalizare a proiectului, desfășurarea unei campanii de informare privind SDG, scopul ODA, politicile și directivele UE, Strategia Europa 2020 și programele de cooperare transfrontalieră, la nivel euroregional în România, județele Galați și Tulcea, în Republica Moldova, Raionul Cahul și Cantemir.

Conferinta lansare Galati – 14.10.2016

Prezentare Workshop Informare

Workshop Galati – 16-17.01.2017

Workshop Braila – 31.03.2017

 

Workshop Tulcea – 21-22.11.2016 

Workshop Cahul – 8-9.12.2016

Workshop Cantemir – 16-17.02.2017  

În cadrul proiectului se va realiza o platforma online destinata pomovarii entităților de la nivelul euroregiunii, accesului la informații privind sursele de finanțare existente, legislație relevantă, oportunități de cooperare. Organizarea seminariilor de informare, pentru grupurile țintă ale proiectului, privind Obiectivele de Dezvoltare Durabila, Politica de Cooperare pentru Dezvoltare a României, obiectivele și eficiența ODA, oportunitățile și beneficiile oferite de asistența pentru dezvoltare.

http://actedj.ro/category/proiecte/centrul-euroregional-de-cooperare-pentru-dezvoltare/

Inființarea Centrului Euroregional de Cooperare pentru Dezvoltare ca și spațiu instituțional de resurse pentru dezvoltarea entităților din Euroregiunea Dunărea de Jos care asigură accesul la informare, consultanță, asistență pentru dezvoltare, formare profesională si sprijin in identificarea oportunităților de cooperare.

Organizarea sesiunilor de educație pentru dezvoltare pentru grupurile țintă din euroregiune, în regim gratuit, în domeniul managementului proiectelor pentru dezvoltare, cu scopul educării și / sau perfecționării resursei umane, în special din mediul ONG se vor derula în cadrul centrului și după finalizarea proiectului, fiind susținute de către Asociație.
Organizarea acțiunilor de asistență pentru dezvoltare cu scopul creșterii nivelului de informare și cooperare în Euroregiunea ”Dunărea de Jos” prin favorizarea legăturii directe și crearea spațiului instituțional și strategic adecvat pentru ONG-uri, instituții și entități private din România și Republica Moldova cu scopul transferului de know-how și dezvoltării sustenabile
Elaborarea Strategiei Euroregionale de dezvoltare a societății civile are drept scop trasarea unor obiective și indicatori pe termen mediu și lung cu privire la dezvoltarea sustenabilă a ONG-urilor din euroregiune și care să reprezinte un document programatic și de interes în cooperarea cu instituțiile publice și autoritățile din euroregiune.

Atelier de lucru Galati

Atelier de lucru Cahul

 

Atelier de lucru Cantemir

Share.

About Author

Leave A Reply