2.Obiective

0

Proiectul va reprezenta un cadrul de informare, dialog, cooperare, asistență și consultanță creat pentru ONG-urile, autoritățile și instituțiile publice, unitățile de învățământ, mass-media si entitățile private din Euroregiunea Dunării de Jos.

Centrul Euroregional de Cooperare pentru Dezvoltare Dunărea de Jos, inființat în cadrul proiectului, va constitui spațiul necesar constituirii de parteneriate și coaliții, elaborării de proiecte și strategii transfrontaliere, asigurării de asistență și consultanță entităților beneficiare, asigurării accesului la informații privind surse de finanțare, legislație și statistică, accesului la educație și formare profesională. C.E.C.D. va avea avea o structură de organizare permanentă, fără personalitate juridică, formată din grupul partenerial și două entități reprezentative din Republica Moldova și Ucraina (selectate pe perioada implementării), o serie de obiective de dezvoltare setate pe temen mediu și lung și o strategie euroregională. Centrul va reprezenta un cadru excelent de cooperare în euroregiune, oferind oportunități concrete de parteneriate și coaliții, implicându-se ca facilitator de resurse în euroregiune și promotor al unui mediu favorabil societății civile.

Proiectul își propune organizarea de activități de informare euroregională privind SDG, ODA, politicile și directivele UE în domeniul dezvoltării, Strategia Europa 2020, programele cooperare transfrontalieră și euroregională, beneficile aderării la UE.

Proiectul prevede măsuri active de promovare a democrației, bunei guvernări și drepturilor omului, construirea unui climat de încredere și solidaritate prin seminariile si evenimentele organizate.

Educația si formare profesională a grupului țintă este parte integrantă și esențială a proiectului, prin asigurarea de cursuri gratuite în managementul proiectelor de dezvoltare.

Platforma Euroregională care se va construi în cadrul proiectului reprezintă mediul virtual dedicat promovării entităților din euroregiune, asigurării accesului la informații relevante pentru dezvoltare, cooperării și promovării parteneriatelor, informării cu privire la aspecte legislative, strategii și politici publice relevante, accesului la cursuri de formare profesională în sală și on-line.

www.cjgalati.ro

www.cjtulcea.ro

www.portal-braila.ro

www.cahul.md

www.cantemir.md

https://oda.odessa.gov.ua/

http://oblrada.odessa.gov.ua/

 

Share.

About Author

Leave A Reply