1.Scop

0

Scopul proiectului „Masuri de cooperare, asistenta si educatie pentru dezvoltare” este creșterea nivelului de informare și cooperare în Euroregiunea ”Dunărea de Jos” prin favorizarea legăturii directe și crearea spațiului instituțional și strategic adecvat pentru ONG-uri, instituții și entități private din România și Republica Moldova cu scopul transferului de know-how și dezvoltării sustenabile.

Inființarea Centrului Euroregional de Asistență pentru Dezvoltare ca și spațiu instituțional de resurse pentru dezvoltarea entităților din Euroregiunea Dunărea de Jos care asigură accesul la informare, consultanță, asistență pentru dezvoltare, formare profesională si sprijin in identificarea oportunităților de cooperare.

Centrul va beneficia de resursele existente in Asociație, completate de achiziționarea unui server performant.

Centrul va funcționa în cadrul Asociației și va asigura atât servicii de informare (tematici abordate în cadrul seminariilor) cât și de formare (tematicile abordate fiind managementul instituțional și managementul proiectelor pentru dezvoltare).

Resursele alocate din cadrul proiectului sunt: manager proiect, asistent proiect si operator IT precum și resursele umane în regim de voluntariat din cadrul Asociației care vor contribui la realizarea logisticii și vizibilității centrului. Resursele tehnice puse la dipoziție de către Asociație centrului sunt: echipamente IT, utilități.

  

Sediul: municipiul Galați, România, Str. Portului nr. 32
Telefon: 0040236.411.022
E-mail: actedj@gmail.com
Aria: Euroregiunea Dunărea de Jos – judetele Galati, Tulcea, Braila – Romania

-raioanele Cahul si Cantemir – Republica Moldova

-regiunea Odesa – Ucraina

Share.

About Author

Leave A Reply